30.09.2015 Ćwiczenia OSP w ramach Obrony Cywilnej
Dodane przez Gruzin dnia Styczeń 11 2016 20:30:09
Image and video hosting by TinyPic

Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków na 2015r.” w dniu 30 września 2015r. gmina Żyraków uczestniczyła w „Powiatowym Kompleksowym Ćwiczeniu Zgrywającym Obrony Cywilnej” nt. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności”. Celem i istotą ćwiczenia było przede wszystkim praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemów i procedur obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz doskonalenie współpracy poszczególnych służb i instytucji. W ramach ćwiczenia przeprowadzono praktyczny pokaz działania sił ratowniczych podczas wybuchu pożaru na terenie kompleksu sportowego Arena Park w miejscowości Straszęcin.

Do akcji ratowniczej skierowano jednostki OSP Straszęcin, Wiewiórka i Zasów oraz członków formacji OC. Ćwiczenie pozwoliło sprawdzić praktyczne przygotowanie służb gminnych do wykonywania zadań w przypadku wystąpienia zagrożeń, doskonalić współdziałanie sił obrony cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w prowadzeniu akcji ratunkowej oraz sprawdzić stopień przygotowania sił obrony cywilnej do wsparcia działań ratowniczych profesjonalnych służb.Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic